Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ...

Στη διακοπή των συμβάσεων με τους ιδιώτες γιατρούς θα προχωρά ο ΕΟΠΥΥ αμέσως μόλις διαπιστώνει ότι δίνουν ανακριβή στοιχεία στους ασφαλισμένους του Οργανισμού περί της συμπλήρωσης ή της διαθεσιμότητας του μηνιαίου πλαφόν των 200 ραντεβού...
Την Δευτέρα ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρης Κοντός απέστειλε σχετική επιστολή προς τους συμβεβλημένους ιατρούς όπου γνωστοποιεί την πρόθεση του Οργανισμού.

Το 90% των καταγγελιών που έχουν κατατεθεί στον Οργανισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, αφορούν στην συμπλήρωση  του μηνιαίου πλαφόν των διακοσίων (200) επισκέψεων δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ μέσα στις πρώτες ημέρες κάθε μήνα από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, παρότι στο σύστημα των ραντεβού, στο οποίο και έχουν πρόσβαση όλοι οι ασφαλισμένοι μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ (https://apps.ika.gr/eFindDoctor/,) φαίνεται ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.

Ο κ. Κοντός ευχαριστεί τους γιατρούς «για την πρόθεσή σας να συμβάλετε στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ από την ίδρυση του Οργανισμού, συμμετέχοντας στο δίκτυο των συμβεβλημένων γιατρών του», ωστόσο τους υπενθυμίζει ότι «οφείλουν να καταχωρούν όλες τις προγραμματισμένες επισκέψεις στο σύστημα προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του Οργανισμού από μη ορθή ενημέρωση του συστήματος, σε άλλη περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να διακόψει την συνεργασία του μαζί σας».

Μάλιστα, ενημερώνει τους παρόχους του Οργανισμού ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των προσπαθειών του για καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, πραγματοποιεί καθημερινά έρευνα με ερωτηματολόγιο με σκοπό τον έλεγχο της ικανοποίησης των ασφαλισμένων του από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.


Αναφορικά με τις καταγγελίες, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επισημαίνει ότι οι καταγγελθέντες ιατροί κλήθηκαν δώσουν εξηγήσεις όπως προβλέπεται, ισχυριζόμενοι κυρίως ότι πράγματι δεν ενημερώνουν το σύστημα λόγω έλλειψης χρόνου, ωστόσο οι εξηγήσεις τους δεν κρίθηκαν επαρκείς.